Resultaten gemeentebrede inventarisatie Purmerend

19 October 2018

In 2014 hebben we de gemeente Purmerend geïnventariseerd op beschermde soorten. De gemeente Purmerend heeft ons gevraagd om dit onderzoek in 2017 te herhalen. Meer dan twintig medewerkers van onze organisatie hebben het vorig jaar de hele gemeente onder de loep genomen. In totaal werden 14 soorten waargenomen waar rekening gehouden moeten worden bij ingrepen.

De resultaten van de gemeentebrede inventarisatie zijn opgenomen in FloraFaunacheck.nl. Zowel de gemeente als initiatiefnemers kunnen de gegevens raadplegen en bij ruimtelijke ontwikkelingen in een vroegtijdig stadium rekening houden met de Wet natuurbescherming.

Vernieuwde applicatie

De applicatie achter FloraFaunacheck.nl wordt achter de schermen vernieuwd. Inmiddels hebben we de gegevens van de gemeentebrede inventarisatie voor de gemeente Purmerend opgenomen en ontsloten via deze vernieuwde applicatie. De applicatie maakt gebruik van WebGisPublisher.

In onderstaande kaart zijn alle waarnemingen van huismus, gierzwaluw, vleermuizen, roofvogels en uilen in de gemeente Purmerend opgenomen.

 
Reageer op dit bericht