Soortenmanagementplan

Op basis van de uitgebreide inventarisatie kan voor veelvoorkomende ingrepen een standaardwerkwijze opgesteld worden voor het nemen van mitigerende maatregelen die noodzakelijk zijn indien bepaalde soorten en functies op de betreffende locatie aanwezig zijn.

Dit soortenmanagementplan wordt aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ter toetsing aangeboden. Zo kan worden voorkomen dat voor iedere Wabo-aanvraag automatisch de lange proceduretijd geldt. Het aanvragen van een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) is dan niet meer noodzakelijk.

Meer weten?

Neem contact op met één van onze adviseurs!

Zoek een gemeente