Potentie-inschatting

Een gemeente of initiatiefnemer kan ervoor kiezen om een inventarisatie naar het mogelijk voorkomen van beschermde flora en fauna in de gemeente uit te laten voeren. Ieder object in de gemeente wordt dan middels een bureaustudie en veldbezoek beoordeeld op het mogelijk voorkomen van soorten en functies. Zo een gemeente-brede potentie-inschatting levert een gemeente altijd een grote kostenbesparing op. Zij hoeft namelijk niet meer voor ieder project een afzonderlijke ecologische quickscan te laten uitvoeren.

gemeentebrede inventarisatie potentie inschatting

Meer weten?

Neem contact op met één van onze adviseurs!

Zoek een gemeente