Daadwerkelijke aan- of afwezigheid van soorten

Een gemeente kan er ook voor kiezen om de hele gemeente te inventariseren op de daadwerkelijke aan- of afwezigheid van soort(groep)en. Hierbij wordt onderzocht welke beschermde soorten en functies in de gemeente aanwezig zijn. De inventarisatie wordt op basis van een gestandaardiseerde methode uitgevoerd. Hiermee is het mogelijk een aan- of afwezigheid van de geïnventariseerde soorten juridisch aan te tonen. Zo kan voor de onderzochte soorten doorgaans direct gestuurd worden op mitigerende maatregelen.

Meer weten?

Neem contact op met één van onze adviseurs!

Zoek een gemeente