Paketten

FloraFaunaCheck biedt een basispakket wat voor iedereen toegankelijk is en een aantal uitbreidingspakketten. Deze uitbreidingspakketten bieden gemeenten aanvullende informatie over het (potentieel) voorkomen van beschermde Flora en Fauna binnen de gemeentegrenzen.

Basispakket

Het basispakket dat aangeboden wordt via FloraFaunaCheck.nl is voor alle gemeenten in Nederland toegankelijk. Op basis van actuele verspreidingsgebieden en typologieën van groeiplaatsen en leefgebieden is een inschatting gemaakt van de mogelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna.

FloraFaunaCheck.nl kan voor niet- aangesloten gemeenten en initiatiefnemers dienen als hulpmiddel bij het toetsen van omgevingsvergunningen. Omdat er geen literatuuronderzoek is uitgevoerd en er geen veldbezoeken hebben plaatsgevonden in alle plangebieden zijn deze natuurgegevens niet te gebruiken als vervanging van een ecologische quickscan.

Uitbreidingspakketten

Naast de landelijke interpretatie van de natuurgegevens die met FloraFaunaCheck.nl in kaart zijn gebracht, kunnen voor aangesloten gemeenten met een uitbreidingspakket van deze applicatie ook de potentiële of daadwerkelijke aan- of afwezigheid van soorten in de gemeente inzichtelijk worden gemaakt.

Potentie-inschatting

Daadwerkelijke aan- of afwezigheid van soorten

Soortenmanagementplan

FloraFaunaCheck.nl voor uw gemeente?

Wilt u een van de uitbreidingspakketten van  FloraFaunaCheck.nl gebruiken voor uw gemeente? Neem dan contact op met een van de ecologisch adviseurs van Regelink Ecologie & Landschap. Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden!

Neem contact met ons op

 

 

Zoek een gemeente