FloraFaunacheck.nl

De ideale manier om grootschalige inventarisaties van beschermde flora en fauna beschikbaar te stellen.

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij ruimtelijke ontwikkelingen. Gemeenten zijn gebiedsbeheerder, stellen bestemmingsplannen vast, verlenen omgevingsvergunningen en zijn zelf ook projectontwikkelaar. Dankzij FloraFaunaCheck.nl kunnen medewerkers van gemeenten direct zien welke inspanning een initiatiefnemer moet leveren om te voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt. Daarmee is FloraFaunaCheck.nl een ideaal instrument om als gemeente invulling te geven aan de Wet natuurbescherming.

FloraFaunaCheck.nl is voor iedereen toegankelijk

Het basispakket dat wij aanbieden is vrij toegankelijk voor alle gemeenten en initiatiefnemers in Nederland. Dit pakket omvat een inschatting van de mogelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna in geheel Nederland. Wenst u uw portal uit te breiden met een pakket waarbij de potentiële of daadwerkelijke aan- of afwezigheid van soorten geïnventariseerd en inzichtelijk gemaakt wordt? Dan vragen wij u om contact op te nemen met Regelink Ecologie & Landschap.

Nieuws

Gemeentebrede inventarisaties in 2018!

7 May 2018

Deze zomer wordt in een aantal gemeenten een gemeentebreed onderzoek uitvoeren. In Weesp, Hellevoetsluis en Apeldoorn wordt de Lees verder…

FloraFaunaCheck.nl in uitzending De Monitor

16 October 2017

Zondagavond besteedde onderzoeksprogramma De Monitor weer aandacht aan het dossier ‘Dier en Bouw’. In dit dossier Lees verder…

Nieuwland en Regelink werken samen aan FloraFaunaCheck.nl

23 May 2017

Zes jaar geleden is FloraFaunaCheck.nl ontwikkeld door Regelink Ecologie & Landschap. Om beter gebruik te kunnen Lees verder…

Zoek een gemeente

  • Aangesloten gemeenten

  • Tevreden gebruikers

    Michel Barendse van de gemeente Pijnacker Nootdorp: “Zeer nuttig instrument om een hoop tijdwinst te boeken. Met een klik op de knop kun je zien wat er in een gebied aanwezig is.”

    Hoe werkt de applicatie?

    Johannes Regelink legt uit hoe de applicate werkt.