Weblog

Resultaten gemeentebrede inventarisatie Purmerend

19 October 2018

In 2014 hebben we de gemeente Purmerend geïnventariseerd op beschermde soorten. De gemeente Purmerend heeft ons gevraagd om dit onderzoek in 2017 te herhalen. Meer dan twintig medewerkers van onze organisatie hebben het vorig jaar de hele gemeente onder de loep genomen. In totaal werden 14 soorten waargenomen waar rekening gehouden moeten worden bij ingrepen.

De resultaten van de gemeentebrede inventarisatie zijn opgenomen in FloraFaunacheck.nl. Zowel de gemeente als initiatiefnemers kunnen de gegevens raadplegen en bij ruimtelijke ontwikkelingen in een vroegtijdig stadium rekening houden met de Wet natuurbescherming.

Vernieuwde applicatie

De applicatie achter FloraFaunacheck.nl wordt achter de schermen vernieuwd. Inmiddels hebben we de gegevens van de gemeentebrede inventarisatie voor de gemeente Purmerend opgenomen en ontsloten via deze vernieuwde applicatie. De applicatie maakt gebruik van WebGisPublisher.

In onderstaande kaart zijn alle waarnemingen van huismus, gierzwaluw, vleermuizen, roofvogels en uilen in de gemeente Purmerend opgenomen.

 


Gemeentebrede inventarisaties in 2018!

7 May 2018

Deze zomer wordt in een aantal gemeenten een gemeentebreed onderzoek uitvoeren. In Weesp, Hellevoetsluis en Apeldoorn wordt de hele gemeente geïnventariseerd op de aanwezigheid van beschermde soorten. De resultaten zullen opgenomen worden in FloraFaunacheck.nl. 

Venieuwing gemeentebrede inventarisatie Weesp

Voor de gemeente Weesp gaan wordt dit jaar, net als afgelopen jaar in Purmerend, een herhaling van de gemeentebrede inventarisatie uitgevoerd. In de zomerperiode gaan wordt in de gehele gemeente beschermde soorten in kaart gebracht. De gegevens worden vervolgens ontsloten via FloraFaunaCheck.nl.

Gemeentebrede inventarisatie Hellevoetsluis

In Hellevoetsluis wordt voor de gemeente en woningstichting Maasdelta Groep een gemeentebrede inventarisatie uitgevoerd op Gierzwaluw, Huismus en vleermuizen. Net als voor de gemeente Weesp wordt zo in kaart gebracht waar deze soorten in de gemeente voorkomen. Zo kunnen inwoners en bedrijven in Hellevoetsluis rekening houden met deze beschermde soorten als ze bijvoorbeeld werkzaamheden uit gaan voeren.

Soortmanagementplan Apeldoorn

In samenwerking met Arcadis wordt voor de gemeente Apeldoorn een soortmanagamentplan opgesteld voor de hele gemeente. Het soortmanagementplan geeft, op basis van een gemeentebrede inventarisatie, een standaardwerkwijze voor het nemen van mitigerende maatregelen die noodzakelijk zijn wanneer bepaalde soorten en functies op de betreffende locatie aanwezig zijn.


FloraFaunaCheck.nl in uitzending De Monitor

16 October 2017

Zondagavond besteedde onderzoeksprogramma De Monitor weer aandacht aan het dossier ‘Dier en Bouw’. In dit dossier doen ze onderzoek naar het spanningsveld tussen ruimtelijke ontwikkelingen en beschermde flora en fauna. In de uitzending werd FloraFaunaCheck.nl uitgelicht als middel om snel te weten of er (mogelijk) beschermde soorten binnen een gemeente aanwezig zijn!


Lees meer »


Nieuwland en Regelink werken samen aan FloraFaunaCheck.nl

23 May 2017

Zes jaar geleden is FloraFaunaCheck.nl ontwikkeld door Regelink Ecologie & Landschap. Om beter gebruik te kunnen maken van nieuwe technische mogelijkheden is besloten de webapplicatie geheel te vernieuwen. Daarvoor is een samenwerking met Nieuwland Geo-Informatie aangegaan.  

regelink-nieuwland-florafaunacheck


Lees meer »


FloraFaunaCheck.nl nu ook voor geheel Nederland beschikbaar

23 July 2015

Vinden er in uw gemeente ruimtelijke ontwikkelingen plaats, en wilt u graag snel een inschatting van de beschermde soorten die er misschien voorkomen? U kunt dan gratis gebruik maken van FloraFaunaCheck.nl. In een paar klikken heeft u inzicht in de mogelijk aanwezige natuurwaarden in uw gemeente.Potentie voor heikikker in Noord-Brabant en Limburg


Lees meer »


Ook gemeente Moerdijk kiest voor FloraFaunaCheck !

14 May 2014

 

Als vijfde gemeente in Nederland heeft ook gemeente Moerdijk in 2013 gekozen voor een abonnement op FloraFaunaCheck. De gemeente heeft als eerste stap hierin Regelink Ecologie & Landschap gevraagd de potentie-inschatting van in de Flora- en faunawet beschermde soorten in de hele gemeente in kaart te brengen. Door fysieke kenmerken van objecten zoals gebouwen, bomen en watergangen in het veld te inventariseren en te combineren met habitateisen van beschermde soorten wordt daarbij bepaald waar beschermde soorten kunnen voorkomen.


Lees meer »


Gemeente Purmerend breidt FloraFaunaCheck abonnement uit

24 April 2014

In 2013 heeft de gemeente Purmerend aan Regelink Ecologie & Landschap gevraagd om de potentiële natuurwaarden van de gehele gemeente in kaart te brengen. Het detailniveau hierbij is dusdanig geweest dat van ieder object (bijvoorbeeld een gebouw, boom of watergang) de mogelijk aanwezige soorten bepaald zijn. De gegevens hiervan zijn in onze online applicatie FloraFaunaCheck.nl verwerkt.


Lees meer »


Gemeente Haaren tweede FloraFaunaCheck.nl gemeente

23 November 2011

De gemeente Haaren (nabij Den Bosch) heeft als tweede gemeente gekozen voor een abonnement op FloraFaunaCheck.nl. De gemeente heeft student Wouter Pijnenborg laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor implementatie van de Flora- en faunawet binnen gemeente.

Lees meer »


Gemeente blij met FloraFaunaCheck.nl

6 November 2011

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is blij met FloraFaunaCheck.nl. Dankzij FloraFaunaCheck.nl is de interpretatie van aanwezige verspreidingsdata die de gemeente laat verzamelen direct inzichtelijke voor iedereen.

Lees meer »


Eerste deel inventarisatie gemeente Pijnacker-Noordorp afgerond.

6 November 2011

Het eerste deel van de broedvogel- en vleermuizeninventarsatie in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is afgerond. De inventarisatie heeft met name veel verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis opgeleverd. In totaal zijn 121 zomerverblijfplaatsen, 50 kraamverblijfplaatsen en twee massa winterverblijfplaatsen waargenomen.


Lees meer »